เกี่ยวกับเรา
ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในประเทศไทย

 

ผู้นำด้านขนส่งสินค้าระหว่างเทศ สร้างมาตรฐานด้านประสิทธิภาพ ความสามารถในการแข่งขัน และความเป็นมืออาชีพในการบริการโลจิสติกส์

บริษัท อีเกิลล์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านการจัดการขนส่งระหว่างประเทศทั้งทางอากาศ ทางทะเล และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เป็นตัวแทนออกของด้านพิธีการศุลกากร รวมทั้งคลังสินค้า จัดเก็บสินค้าและกระจายสินค้า ทั้งในเขตปลอดอากรและคลังสินค้าทั่วไป ให้กับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก 

WHY CHOOSE EAGLES?
We made your priorities, ours!